ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)

  •  ด้วยกรมควบคุมโรค ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) จำนวน 1 ทุน คือ ทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา International Health หรือ Global Health and Development หรือ Global Health Science หรือ International Science Health  หรือ Global Health & Population วิชาเอก/เน้นทาง International Health/Global Health ณ สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา/ประเทศในภูมิภาคยุโรป 


    สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 


    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


  • ที่มา : กรมควบคุมโรค
    4 ธันวาคม 2558