ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเรื่องข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันฯ

  • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกข้อสอบภาษาอังกฤษเดิม และจะใช้ข้อสอบใหม่ตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้
  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
    25 พฤศจิกายน 2558