ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทุน IATSS Forum

  • ด้วยชมรมศิษย์เก่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศไทย เป็นชมรมที่ที่มีการรวมตัวของศิษย์เก่าที่ได้รับทุน IATSS Forum Japan ซึ่งมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้กำหนดจะจัดงาน "The First Thailand IATSS Forum Seminar 2015" ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 303-304 ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยลงทะเบียนผ่าน Facebook ของชมรม www.facebook.com/IATSSforum Thailand

    สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณพิมล Email:im210@hotmail.com และคุณศิรินาถ Email:sirinard109@gmail.com


    ข้อมูลเพิ่มเติม Click


  • ที่มา : ชมรมศิษย์เก่า IATSS Forum ประเทศไทย
    9 พฤศจิกายน 2558