รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านการวางแผน วิจัย และพัฒนา แห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ H.E. Zolia Yah Martor รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านการวางแผน วิจัย และพัฒนา แห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย และคณะรวม ๕ คน เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรับฟังการบรรยายด้านระบบสาธารณสุขไทยโดยมีกำหนดเดินทางดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    30 ตุลาคม 2558