ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

  •            ด้วยกรมอนามัยจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2559 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ) ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Food Science or Food Technology วิชาเอก/เน้นทาง Food Safety ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย  ประเทศในภูมิภาคยุโรป 

                   ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยยื่นเอกสาร หลักฐานต่างๆ และสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) ได้ที่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย รายละเอียด คลิ๊ก

     


  • ที่มา : กรมอนามัย
    29 ตุลาคม 2558