การแข่งขันกีฬาฉลองครบรอบ ๓๕ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

  • เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH – U.S. CDC Collaboration) จัดการแข่งขันกีฬาฉลองครบรอบ ๓๕ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ณ อาคารกีฬา สถาบันบำราศนราดูร  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    2 กันยายน 2558