ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น

  •  Young Leaders Program (YLP) 2016 


    คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และรับราชการ/ทำงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงสาธารณสุข สาขา Medical Administration ขั้นตอนการสมัคร และใบสมัคร 


    รับสมัครถึง 30 กันยายน 2558 (ทุนงวด2/2558) สอบถามเพิ่มเติมที่ 02- 590-1363


  • ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    11 มิถุนายน 2558