ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Tropical Communuty Health Care and Research

  • ด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร Tropical Community Health Care Research ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


    ผู้สนใจสามารถ dowload ใบสมัคร  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    30 เมษายน 2558