การสรรหาผู้สมัครรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 • ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับทุน ประจำปี 2558 สำหรับข้าราชการการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่  1. ปริญญาโท Healthcare Administration (Young Leaders’ Program for 2016)

  2. Countermeasure for Maternal and Child Health and Child Welfare

  3. Social Security System Strengthening Towards Universal Health Coverage in Asia

  4. A Comprehensive Drug Control Strategy - Israel’s Model

  5. Developing and Organizing a Trauma System and MCS Organization

  6. Psycho-Social Care and Support for Children and Adolescents Infected and/or Affected by HIV & AIDS

  7. Community Health Management and Community  Empowerment towards Healthy Community


   รับสมัครถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โปรดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียด


 • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  1 พฤษภาคม 2558