อบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2558

  • ด้วยศูนย์ภาษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาเกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เวียดนาม อังกฤษ สเปน อิตาลี อารบิก อินโดนีเซีย เขมร และพม่า(ภานฤดูร้อน) ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป


    เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558- 15 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์ภาษาชั้น 1 ห้อง100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์(มน.4) โทร. 02-942-8888-9 และ02-579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 02-942-8887


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : เกษตรศาสตร์
    23 เมษายน 2558