ขอเชิญส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวด ฉลองครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือ TUC

  • เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขไทย กับ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (US CDC) ขอเชิญส่งผลงานออกแบบโลโก้เข้าประกวดชิ่งรางวัล iPAD Air 2
  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    30 มีนาคม 2558