รายงานผลการดำเนินงานในปี 2557

  •  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการรของสถานสอนภาษาฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.auathailand.org 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    18 มีนาคม 2558