ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

  • แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลออสเตรเลีย 


    สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุน คุณสมบัติ และวิธีการสมัคร ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
    19 กุมภาพันธ์ 2558