อบรมหลักสูตรผู้บริหารงานพัฒนา และหลักสูตรผู้นำเพื่อการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง

 • ด้วย AIM (Asian Institute of Management) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำแห่งเอเชีย ผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติสำหรับบุคลากรระดับบริหาร แจ้งจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานพัฒนา Programs for Development Managers และหลักสูตรผู้นำเพื่อการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง Leadership and Change for Development Managers


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปฐมา ธรรมมงคล 02-660-6205 patama@aimbkk.com


                               คุณรุจี สุทธิรัตน์ 081-582-8685 rugee@aimbkk.com


    • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : ASIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
  9 กุมภาพันธ์ 2558