รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานงานเลี้ยงผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2557

  • วันที่ 26 มกราคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557 สาขาการแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร. อากิระ เอ็นโด และสาขาการสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์ โดนัลด์ เอ เฮนเดอร์สัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานเลี้ย ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    27 มกราคม 2558