ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ Dr. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ ๕ เข้าร่วม สรุปผลการเข้าเยี่ยมคารวะฯ


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    17 พฤศจิกายน 2557