อบรมภาษาอังกฤษ

 •  ด้วยศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้  **ทุกหลักสูตรเรียนเฉพาะวันเสาร์


  ทุกหลักสูตรจะต้องทำการทดสอบ Pre-Test เพื่อจัดกลุ่มในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. 


   


   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7 พฤศจิกายน 2557