ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

  •  ด้วยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าประเทศ แจ้งเรื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Prevention and Control of HIV/AIDS for Final Step MDG6 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 15 มี.ค. 2558  ณ JICA Kyushu ประเทศญี่ปุ่น โดยต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา หรือควบคุมป้องกันโรคเอดส์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 


    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    30 ตุลาคม 2557