ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศของกรมสุขภาพจิต

  •  ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศของกรมสุขภาพจิต ในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพจิตในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ทุน 


    สมัครภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 


    ดูรายลเอียดเพิ่มเติม และDowloadใบสมัครได้ที่ www.hr.dmh.go.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กรมสุขภาพจิต
    22 ตุลาคม 2557