แนวปฏิบัติเรื่องการอำนวยความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าสหราชอาณาจักร

 •  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานในการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา (วีซ่า) รายละเอียด คลิ๊ก


  ติดต่อ/ติดตามสอบถามสถานะการขอรับตรวจลงตราที่ https://ukvi-international.faq-help.com/ โทร. 0018 0015620 78469 หรือ0044 1243 218 110 (ระหว่างเวลา 07.00-15.00น. เวลาประเทศไทย) ค่าบริการ 1.37 ปอนด์/นาที มีเจ้าหน้าที่ตอบทั้งภาษาไทย/อังกฤษ 


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ กฎ/ระเบียบ


   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
  15 ตุลาคม 2557