การประชุม Global Health Security Agenda (GHSA) Event

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าร่วมการประชุม Global Health Security Agenda (GHSA) Event ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมซึ่งมีผู้นำด้านการสาธารณสุข การต่างประเทศ และด้านความมั่นคงมากกว่า ๔๐ ประเทศ เข้าร่วม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  ๑) ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าร่วมการประชุม GHSA ณ ทำเนียบขาว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สรุปผลการประชุม


  ๒) หารือกับนายแพทย์เคจิ ฟูกูดะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคอีโบลาในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกและการให้ความช่วยเหลือของไทยในการควบคุมการระบาดของโรค เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 สรุปผลการหารือ


  ๓) หารือและแลกเปลี่ยนทัศนะการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของ Centre for Strategic & International Studies (CSIS) และ USAID ณ CSIS เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สรุปผลการหารือ


  ๔) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสียงจากสหรัฐอเมริกาหรือ Voice of America (VOA) ภาคภาษาไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สามารถติดตามชมวีดีโอสัมภาษณ์ได้ที่นี่


 • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
  13 ตุลาคม 2557