ฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Health Communities

  •  ด้วยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Community Health Management and Empowerment to Promote Healthy Communities ระหว่างวันที่ 3 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยส่งใบสมัครรับทุนของกระทรวงสาธารณสุข 1 ชุด แบบพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครขอรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1) 2 ชุด มายังสำนักสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ


    รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุน คลิ๊ก


  • ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    10 ตุลาคม 2557