ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัฒน์

  •  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัฒน์  ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอรท์ ปทุมธานี


    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 ตุลาคม 2557


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดาวโหลด เอกสารต่างๆ ที่ www.cpha.ac.th


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    7 ตุลาคม 2557