การรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2557

  •  ด้วยเนติบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2557 ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell law School) จำนวน 1 ทุน


    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2557


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : เนติบัณฑิตยสภา
    17 กันยายน 2557