ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558  (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 22 กันยายน 2557 ทาง http://scholar2.ocsc.go.th 


   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


  1. ทุนเล่าเรียนหลวง                            จำนวน   9      ทุน


  2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    จำนวน   58    ทุน


  3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                   จำนวน   5      ทุน


  4. ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  จำนวน   4      ทุน


  5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                  จำนวน   4      ทุน


  6. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์                                  จำนวน   1      ทุน


   


   


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  1 กันยายน 2557