การสอนภาษาจีนในหน่วยงาน

  • ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ทำความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห่งประเทศจีน (HANBAN) ในการสนับสนุนการเรียนภาษาจีนในส่วนราชการต่างๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้จัดส่งครูอาสาสมัคร 3 คน สนับสนุนการเรียนการสอน โดยจะเริ่มสอนได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


    หากมีส่วนราชการ/หน่วยงานใด สนใจจะจัดการสอนขอให้แจ้งวัน เวลา ไปยังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้โดยตรง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
    24 กรกฏาคม 2557