หลักสูตร ILC/OCC ประจำปี 2558

 • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558  จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC)

  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC)

  โปรดอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  2 กรกฏาคม 2557