การประชุมวิชาการนานาชาติ 18 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)

  • ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ International College of Nutrition (ICN) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 18 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) "Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness" โดยจัดประชุมในวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ที่ โรงแรมสุนีย์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี 


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://18thwccn.ubu.ac.th/index.php#


     


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
    30 มิถุนายน 2557