งานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "The 3 rd Joint International Conference on Social and Health Inequity Globalization : The ASEAN Economic Community (AEC) Perspective"

  •  ด้วยภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์และสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557  "Social and Health Inequity and Globalization : ASEAN Economic Community (AEC) Perspective" ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและผลักดันเครือข่ายของนักวิชาการที่สนใจในเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพของประเทศไทย 


    ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑฺต นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือส่งบทความวิชาการในงานประชุมฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่www.sh.mahidol.ac.th/th/view.php และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ และสำเนาการโอนเงินไปยัง Email : weerachat.suk@mahidol.ac.th 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล
    28 พฤษภาคม 2557