โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ


 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเน้นการเพิ่มทักษะที่เอื้อต่อการทำวิจัย การทำเอกสารวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก 2 โครงการ ระยะเวลา 6 สัปดาห์

  1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เข้ารับการอบรมที่  American University Alumni Language Center (A.U.A)

  2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับรักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร เข้ารับการอบรมที่ British Council

  นักเรียนทุนรัฐบาลที่สนใจให้ส่งแบบสำรวจความประสงค์ พร้อมใบตอบรับจากสถานศึกษา คะแนน TOEFL / IELTS และใบอนุมัติจากเจ้าของทุนให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557


   

 • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  21 พฤษภาคม 2557