การฝึกอบรมด้าน Clinical Infectious Diseases สำหรับประเทศสมาชิก APEC เพิ่มเติม

 • ด้วย Institute of Infectious Diseases and Epidemiology (IIDE), Academy of Medicine Singapore (AMS) และ Chapter of Infectious Disease Physicians, College of Physicians, Singapore (CPS) ซึ่งได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก APEC จะจัดการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร  ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่


  1. HIV Medicine Programme


  2. Infection Prevention and Control Programme


  โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ และสมัครได้ที่เลขานุการผู้จัดทางอีเมล์ที่ iide_cme@ttsh.com.sg ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : APEC Secretariat
  8 พฤษภาคม 2557