ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

  • ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนแล้ว ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสารคลิกด้านล่าง


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    7 พฤษภาคม 2557