สถาบัน API เผยแพร่จดหมายข่าวหลักสูตรฝึกอบรม

  • ด้วยสถาบัน Asian Public Interlectuals (API) ได้เผยแพร่จดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.api-fellowships.org/body/newsletter/issue27.pdf หรืออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันฯ ที่ http://www.api-fellowships.org


  • ที่มา : ด้วยสถาบัน Asian Public Interlectuals
    18 เมษายน 2557