องค์การอนามัยโลกมอบประกาศนียบัตรรับรองประเทศสมาชิกให้เป็นภูมิภาคปลอดโรคโปลิโอ

  • 18 เมษายน 2557 นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นภูมิภาคปลอดโรคโปลิโอ โดย Dr. Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบในนามองค์การอนามัยโลก


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
    25 เมษายน 2557