ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Statement of Need

  • สำหรับแพทย์ที่มีความประสงค์จะยื่นขอหนังสือรับรอง Statement of Need (อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่) ซึ่งจะต้องใช้เอกสาร หนังสือรับรองสาขาการฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของประเทศไทย เป็นหลักฐานประกอบ โดยขอรับได้จากแพทยสภา ขณะนี้แพทยสภาได้กำหนดข้อปฏิบัติในการยื่นขอหนังสือรับรองดังกล่าว ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ โปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/statementneed.php 

     


  • ที่มา : แพทยสภา
    19 เมษายน 2557