การฝึกอบรมด้าน Clinical Infectious Diseases สำหรับประเทศสมาชิก APEC

 • ด้วย Institute of Infectious Diseases and Epidemiology (IIDE), Academy of Medicine Singapore (AMS) และ Chapter of Infectious Disease Physicians, College of Physicians, Singapore (CPS) ซึ่งได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก APEC จะจัดการฝึกอบรม หลักสูตร 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2557 จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่

  1. Antimicrobial Stewardship Programme (ASP)

  2. Outpatient Parenteral Antibiotics Therapy (OPAT)

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ best practice ในการจัดการผู้ป่วย โดยผู้เชียวชาญด้านโรคติดเชื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมต่อไป โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ และสมัครได้ที่เลขานุการผู้จัดทางอีเมล์ที่ iide_cme@ttsh.com.sg ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : Institute of Infectious Diseases & Epidemiology, Singapore
  25 มีนาคม 2557