สถาบัน AIM นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารและการบริหารงานพัฒนา

  • ด้วยสถาบัน Asian Institute of Management (AIM) นำเสนอหลักสูตรนานาชาติด้านการบริหารและจัดการ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารดาวน์โหลด และที่ http://www.aim.edu/


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : Asian Institute of Management
    12 มีนาคม 2557