การฝึกอบรม Regional Field Epidemiology Programme

  • National Center for Disease Control (WHO Collaborating Centre for Epidemiology & Training) สาธารณรัฐอินเดีย จัดการฝึกอบรม เรื่อง Regional Field Epidemiology Programme for Health Personnel of South East Asia Region ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 17 ตุลาคม 2557 เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะทางวิชาการในด้านระบาดวิทยา การบริหารโครงการสุขภาพ และการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารดาวน์โหลด และที่ www.nicd.nic.in


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
    12 มีนาคม 2557