หลักสูตร Healthcare Operation Management

  • ด้วย Institute of Health Management Research จะจัดการอบรมหัวข้อ Healthcare Operation Management ระหว่างวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 ณ ประเทศอินเดีย เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานพยาบาลในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


  • ที่มา : สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
    3 มีนาคม 2557