การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 4

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงส฿กษาธิการ รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2557 โทร 02 590 1927-8 มีค่าใช้จ่าย 210,000 บาท อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่


  • ที่มา : วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
    5 มีนาคม 2557