โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 10 ประจำปี 2557

  • มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 10 ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการและการวางแผนนโยบายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้สนใจสมัครได้โดยตรงที่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร 02 357 3490 ต่อ 231 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


  • ที่มา : วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
    5 มีนาคม 2557