มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

 • ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมภาษาเกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เวียดนาม อังกฤษ สเปน อิตาเลียน รัสเซีย อารบิก อินโดนีเซีย เขมร และพม่า ภาคฤดูร้อนให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  - ในเวลาราชการ

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น.

  เรียนวันที่ 21 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2557 (รอบแรก)

  และวันที่ 16 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557 (รอบสอง)

  - นอกเวลาราชการ

  วันเสาร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. เรียนวันที่ 19 เมษายน - 19 กรกฎาคม 2557

  วันจันทร์และพุธ หรือ วันอังคารและพฤหัส เวลา 17.30 - 19.30 น. เรียนวันที่ 21 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2557

  อ่านรายละเอียดและดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th http://facebook.com/kasetlanguage http://facebook.com/lang.hum

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) โทร 0 2942 8888-9 และ 0 2579 0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 0 2942 8887


   


 • ที่มา : ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  10 กุมภาพันธ์ 2557