ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศประจำปี 2557

  • ด้วยสำนักงานก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คลิกที่นี่


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    13 มกราคม 2557