ทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557

  • คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 2 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 5 ทุน และโควตาที่นั่งนักเรียน 1 ทุน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่


  • ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    2 มกราคม 2557