งานนิทรรศการ 3rd International Exhibition of Medical Tourism, SPA & Wellness Healthcare Travel Expo

  • ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการ 3rd International Exhibition of Medical Tourism, SPA & Wellness Healthcare Travel Expo ณ ประเทศยูเครน จัดระหว่างวันที่ 15 - 17 เมษายน 2557 ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการลงทุน การค้า และความร่วมมือ แก่ผู้ประกอบการ/หน่วยงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.htexpo.com.ua


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
    2 มกราคม 2557