กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ

  • ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Molecular Microbiology จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยยืนใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกที่นี่


  • ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    17 ธันวาคม 2556