สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลสำหรับผู่ที่กำลังศึกษาในประเทศ

  • สำนักงานก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันภายในประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557 ทางอินเตอร์เน็ทที่ http://uis.ocsc.go.th จำนวน 89 ทุน ผู้สนใจสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว ติดต่อสอบถามที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงานก.พ. โทร 0 2547 1916


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
    9 ธันวาคม 2556