สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557

 • ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปรัญญา) ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2556 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 4 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนรัฐบาลรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ    65 ทุน

  2. ทุนไทยพัฒน์   20 ทุน

  3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    59 ทุน

  4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศจีน     3 ทุน

  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์เว็บไซต์ข้างต้น


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
  26 พฤศจิกายน 2556