การสรรหาผู้สมัครรับทุนฯ ประจำปี 2557 งวดที่ 1

 • ด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับทุนตามแผน ประจำปี 2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

  1. Chemical Management Policy - Reflecting International Discussion

  2. Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive - First Responder

  3. Good Govenance in an Increasing Complex World

  4. Hospital Management

  5. Community Health Management and Community Empowerment towards Healthy Community

  6. Thailand Food and Nutrition Security

  โดยจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในวันที่ 14 มกราคม 2557 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดโดยคลิกที่นี่

  รับสมัครถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  7 พฤศจิกายน 2556