ไทย-เปรูลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข

  • เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศเปรูได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเปรู โดยมีผู้นำของทั้งสองฝ่ายเป็นพยาน ณ ทำเนียบรัฐบาล     


  • ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
    25 ตุลาคม 2556